Abisko nationalpark

Abisko nationalpark är länets mest besökta nationalpark. Den ligger söder om Torneträsk, i Kiruna kommun. Här hittar du den fjällbjörksklädda Abiskodalen omgiven av fjälltoppar. Abiskojåkka rinner genom dalgången och närmast turiststationen och naturum har det bildats en ravin där jåkken forsar fram. Kungsleden och flera andra leder går genom parken.

Bildspelsfoton: Thomas Öberg/Natur i norr samt Länsstyrelsen Norrbotten (Lapporten)

Abisko nationalpark har en flora som är bland de artrikaste i fjällen. Här finns lapsk alpros, polarblära samt orkidéer som den gäckande skogsfrun och lappfela.

Djurlivet i nationalparken är rikt. Här finns bland annat den sällsynta nordsångaren som ibland kan höras sjunga på fjällsluttningarna. Här finns också skogsarter som älg och tjäder tillsammans med fjällämmel och fjällripa.

Mest känd bland topparna i nationalparken är fjället Njulla dit man kan ta sig med linbana.

Naturum

Naturum Abisko är öppet ungefär från slutet av februari till slutet av september. Här finns en utställning, en reception med försäljning och information samt en föreläsningssal för bildspel och föredrag med mera. Personalen anordnar också guidade vandringar och andra aktiviteter i nationalparken. Naturum Abisko har en egen sida på Länsstyrelsens webb med aktuell information om öppettider, aktiviteter och annan besöksinformation.

Vad gäller i Abisko nationalpark?

Du hittar de fullständiga föreskrifterna på Naturvårdsverkets webbplats. En länk finns till höger på sidan. Här är några av de viktigaste reglerna för allmänheten:

  • Det är förbjudet att medföra hund. Undantag: Kopplad hund får  medföras 1 januari till och med 30 april i hela nationalparken. Dessutom får kopplad hund medföras hela året längs vägar och markerade leder (inklusive Kungsleden) och i omedelbar närhet till turiststationen i Abisko och till Abiskojaurestugorna.
  • Det är förbjudet att tälta inne i nationalparken, annat än på anvisad plats. Tältplatser finns vid STF:s fjällstation, vid Nissonjohka 5 kilometer söderut från Abisko längs Kungsleden och vid Abiskojåkka-stugorna längst söderut i parken.
  • Det är förbjudet att elda, inklusive använda grill, utom på anvisad plats. Eldplatser finns vid tältplatserna. Användning av friluftskök är dock tillåten i nationalparken. 
  • Det är förbjudet att skada mark, block, växtlighet, levande och döda träd och buskar. Undantag: du får plocka bär och svamp samt ta torra kvistar för att göra upp eld eller ordna skydd.
  • Du får inte heller störa djurlivet, fånga insekter, jaga eller fiska.
  • Det är förbjudet att använda motorbåt, rida eller använda motordrivet fordon utanför anvisade vägar, parkeringsplatser eller skoterleder.
  • Under tiden 1 maj till 31 juli är det förbjudet att vistas i fågelskyddsområdet i deltat vid Abiskojåkkas mynning.

 

Hitta hit

Abisko nationalpark ligger cirka 100 kilometer från Kiruna samhälle. Genom nationalparken går både bilväg (E10) och järnväg, hållplats Abisko Turist. Turiststationen och naturum ligger alldeles intill vägen och järnvägsstationen. Det är gångavstånd till Kungsledsportalen och flera andra leder. Rum och stugor kan bokas via Svenska Turistföreningen STF.

Abisko kanjon

 Fakta

Kommun: Kiruna

Sameby: Gabna

Storlek: 7 700 hektar

Bildad år: 1909

Övrigt: Lättillgänglig nationalpark i Norrbottens norra fjällvärld.