Långe Jan

Fyrtornet på Ölands sydspets
Fyren Långe Jan. Klicka för större bild i nytt fönster
Fyrtornet uppfördes 1784-85 av arrendatorn på Ottenby kungsgård, Axel von Roxendorff och är ett av de äldsta i landet. Ritningen är daterad 1759 och signerad av C J Cronstedt. Byggnadsmaterialet togs delvis från det närbelägna fiskeläget Kyrkohamns kapell. Från början eldades fyren med stenkol, från 1822 i en täckt lanternin. 1844-45 byggdes fyren om till linsfyr. Till fyrplatsen hör även flera bostadshus och ekonomibyggnader. Med sina 42 meter är fyren den näst högsta i Skandinavien.

Fler bilder (bläddra med pilarna)


 Fakta

Uppförd: 1784-85

Skyddad år: 1935

Fastighetsbeteckning: Ottenby 1:2

Nummer: 3
( i Länsstyrelsens officiella byggnadsminnesregister)

Kulturhistoriskt minnesmärke

Hitta hit

Get Microsoft Silverlight