Trollskogen

Reservatet ligger på Ölands nordostligaste udde och är en del av Ekopark Böda. Trollskogen är ett av Ölands mest besökta naturområden.

Välkommen till Trollskogen men till fots!

Skogsmark

Närmast stranden på den av havsvindarna utsatta sidan av udden står tallar, ofta mycket gamla, som fått sina förvridna former genom vindens påverkan. Här förekommer också delvis lavklädda klapperstensfält. De inre delarna i området täcks av örtrik barrblandskog med upp till 200 år gammal tall. Här och var i tallskogen växer också gamla grova ekar. Dessa är en rest av de öppna, betespräglade skogar som tidigare fanns i trakten. Ännu idag betar nötkreatur här vilket gör att skogen får behålla sin "luckiga" och artrika karaktär. Västra stranden, mot Grankullaviken, präglas av betade strandängar.

Murgröna

De slingrande murgrönorna som klänger längs trädstammarna och som ger skogen en särskild vild prägel har återkoloniserat sina värdträd under de senaste 50 åren - under de kalla krigsvintrarna på 40-talet frös större delen av beståndet ned.

Flora och fauna

De gamla träden är hemvist för såväl insekter som svampar, lavar och mossor. Här finns många hotade, ovanliga arter, bland annat lavarna ädelkronlav, vedspik och kort parasitspik och insekter som reliktbock och gulbent kamklobagge. Av de mera ovanliga kärlväxterna i Trollskogen kan nämnas taggkörvel, ryl och baltisk malört.

Kulturhistoria

I Trollskogen finns ett 15-tal gravrösen och stensättningar. Örboviken (nuvarande Grankullavik) var på 1400-talet en viktig örlogsbas från vilken man behärskade en stor del av mellersta Östersjön. I söder löper en cirka 230 meter lång stenmur som anses gå tillbaka till Johan den III:s dagar (1568 - 1592) och som troligtvis har varit en jaktmur. På östra stranden kan ligger vraket efter skonaren ”Swiks” som strandade här en stormig jul 1926.

Översikt

Get Microsoft Silverlight

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Borgholm

Areal:

266 hektar

Läge/Vägbeskrivning:

Ölands nordöstra udde, cirka 65 kilometer från Borgholm. Följ väg 136 norrut och sväng mot Grankulla strax innan Byxelkrok. Tydliga skyltar visar vägen från Grankulla.

 Läs mer

Läs mer om naturum Trollskogen

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer