Neptuni åkrar

Neptuni åkrar
Mellan Ölands norra udde och Byxelkrok dominerar vidsträckta klapperstensfält landskapet. Det mest kända området är Neptuni åkrar.

Rik fossilfauna

Namnet "Neptuni åkrar" har Carl von Linné som upphovsman. Han passerade här under sin öländska resa 1741. Detta är ett 200 meter brett strandvallsystem, en formation från den senaste inlandsisen. En strandvall utgörs främst av platta stenar och grus som med vågornas hjälp transporterats upp ovan eller parallellt vattenlinjen. Området är väl undersökt vad det gäller fossilfaunan, som är rik. Här finns många exempel på trilobiter, ett slags leddjur, och brachiopoder eller armfotingar, en slags mussla.

Blåeldsfält

I den karga och vindpinade miljön är det bara torktåliga växter som överlever. Vegetationen vid Neptuni åkrar är därför sparsam. Ändå är det just växtligheten som är en av orsakerna till att Neptuni åkrar är ett av Ölands mest välbesökta områden. På sommaren övergår de grå fälten till ett färgsprakande hav av blommande blåeld. Denna växt är dock inte ursprunglig på Öland utan har införts med människans hjälp. 1934 landades en båtlast med grus från Ven i Byxelkrok. Gruset innehöll blåeldsfrön som spred sig och idag växer blåeld på flera ställen på Öland.

Spår av vikingar

I anslutning till reservatets södra del finns ett gravfält av stort kulturhistoriskt intresse. Det är Ölands nordligaste gravfält och har daterats till vikingatiden, cirka 1000 år e Kr. Gravfältet är 150 meter långt, 30 meter brett och består av tolv rösen, 32 runda stensättningar, nio kistgravar, en treudd, en rest sten samt en stor skeppsformig stensättning som kallas Forgalla skepp. Söder om gravfältet finns en 1,7 meter hög rest sten som kallas för Höga flisa. Enligt traditionen är den en rest på en plats som varit kristen böneplats för fiskarbefolkningen i Byxelkrok. 

Översikt

Get Microsoft Silverlight

 Content Editor

Det är förbjudet att knacka loss fossiler ur raukarna. Det är inte heller tillåtet att plocka fossiler på stranden och ta med sig hem.
Läs mer om fossiler

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Borgholm

Areal:

20 hektar

Läge/vägbeskrivning:

Reservatet ligger invid väg 136, cirka 2 km N Byxelkrok.

Förvaltare:

Länsstyrelsen Kalmar län

Bra att veta:

Det mytiska namnet Neptuni åkrar har platsen fått av Carl von Linné under hans Ölandsresa 1741 och syftar på klapperstensvallarnas formationer.

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer