Gränsö

Ekhage i Gränsö naturreservat
Gränsö är en halvö som sträcker ut sig mellan Lucernafjärden i väster och Gudingen i öster. Här möter besökaren flera olika naturtyper.

Vegetation

Den typiska skärgårdsnaturen i kombination med ett herrgårdslandskap gör landskapet vackert och varierat. Norra delen av Gränsö består av ett omväxlande kulturlandskap med betade ekhagar och öppna fält. Terrängen är flack, Gränsö är en utsvallad, sanddominerad isälvsavlagring. Sydost om Gränsö slott är terrängen mer omväxlande och övergår, via en sandås med en högsta höjd på tolv meter, till en bergig och kuperad markformation som sträcker sig ut till Gränsö udde.

Olika naturtyper

Utmärkande för Gränsö är att här finns flera naturtyper med inbördes helt olika karaktär, från tydligt kulturpräglade hagar till hedtallskogar. Naturtyperna varierar i öppenhetsgrad från helt öppna ytor till slutna, träddominerade bestånd. Gränsö har också ett rikt djurliv. Det finns gott om både däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur, ormar, insekter och andra smådjur.

Översikt

Get Microsoft Silverlight

 Kommunalt reservat

Gränsö är ett kommunalt reservat och mer information får du från Västerviks kommun

 Fakta

Kommun:

Västervik

Areal:

324 hektar

Förvaltare:

Västerviks kommun

 Kartor och föreskrifter

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer