Villstad kyrkby

Bild: Kyrkstallar i Villstad kyrkby. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Villstad kyrkby är ett naturvårdsområde med vacker natur, historiska byggnader och gamla fornlämningar. Området ligger öster om ån Nissan, cirka fem kilometer norr om samhället Smålandsstenar. Som besökare i Villstad färdas du tillbaka i tiden.

Syfte

Syftet med naturvårdsområdet Villstad kyrkby är att:

  • för framtiden skydda, vårda och visa Villstad kyrkby med dess bebyggelse, fornlämningar, odlingsstrukturer och markfördelning.

Naturen och landskapet

Villstad kyrkby är ett vackert jordbrukslandskap som sköts enligt gamla seder och traditioner. Det öppna landskapet, jätteekarna och alléträden har höga naturvärden. Bete och slåtter har gynnat växter och insekter som annars har svårt att klara sig. På de gamla träden finns en rik lavflora. Du kan bland annat hitta den ovanliga blomskägglaven (Usnea florida).

Historia

Som besökare i Villstad är du alltid omgiven av historia. I den traditionella byn finns flera sevärda byggnader från olika tider.

Kyrkan, kyrkstallarna, den gamla prästgården och skolhusen är några platser väl värda ett besök. I åker- och ängsmarken finns kulturspår som stengärdesgårdar och odlingsrösen. Utanför byn återfinns gravplatser och fornlämningar. Bland annat flera gravfält från järnåldern.

Känn dig välkommen att besöka naturvårdsområdet Villstad kyrkby, men tänk på att respektera djur och växtliv, och håll dig till allemansrättens skyldigheter. För Villstad kyrkby finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten.

Fakta

Beslutsår: 1996
Storlek: 130 hektar 
Ägare: Privata markägare
Kommun: Gislaved
Läge: Gislaveds kommun, 13 kilometer söder om Gislaved, öster om Nissan och cirka 5 kilometer norr om Smålandsstenar.  
Naturtyp: Jordbrukslandskap
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering och strövstigar


 Hitta hit

Gå till karta

Koordinater till parkeringsplats
N57.20097 E13.44732