Bjurälven

I Bjurälvens naturreservat kan du uppleva ett dramatiskt landskap med bubblande vatten, kraterliknande gropar och den vindlande och delvis underjordiska Bjurälven som underminerar marken.

Fascinerande formationer

Bjurälvens och angränsande Korallgrottans naturreservat utgör tillsammans ett för Sverige helt unikt karstområde. Karst är en mycket annorlunda naturtyp med underjordiska vattendrag och grottsystem i en kalkrik berggrund. Ovanliga vittringsfenomen och formationer skapas när kolsyran i vattnet reagerar med kalken i berggrunden.

På så sätt har till exempel Grytrännan bildats. Rännan är mjukt välslipad, men ihålig som ost av grytor som bildats när stenar rullat runt på samma ställe. Även grottor har skapats genom vittringen av kalkberggrunden, de är trånga och har oftast vattenfyllda grottgångar.
Många grottor är så svårtillgängliga att bara dykare kan nå dem.

Blinda dalen.

Underjordiskt flöde

I Blinda dalen försvinner Bjurälven ner under jorden, den kallas därför för den osynliga älven. Några kilometer nedströms bubblar den sedan upp ur intet, likt en kokande källa.

Den underjordiska älven gör att marken kollapsar och bildar trattformade gropar där sanden rinner ner likt ett timglas och förs bort av vattnet därunder. För att inte utmana rasrisken har man byggt trappor längs de brantaste delarna av vandringsleden.

Levande kulturmiljö

Gården Leipikvattnet är den nordligaste fasta bosättningen i hela Jämtlands län, och är klassad som en kulturmiljö av riksintresse. Här finns fortfarande ett levande jordbruk och flera byggnader med högt kulturhistoriskt värde, bland annat två härbren och en smedja.

 


 Fakta

Kommun: Strömsund
Storlek: 23 km2
Bildat år: 1982
Vägbeskrivning: Reservatet ligger i Jämtlands norra spets, angränsande mot Norge. En mil norr om Ankarvattnet tar man av från vildmarksvägen mot gården Leipikvattnet. Vid gården finns parkering och information. I foldern nedan finns kartor över området.
Tips: Vandra till Korallgrottans naturreservat som angränsar i söder. Gäddede Turistbyrå kan ge mer information och guidade turer.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.