Rogen

Rogens naturreservat sett från ovan. Foto: Marie Birkl.
Utbredda fjäll, steniga sluttningar, uråldriga tallar och en labyrint av sjöar och uddar. Rogen kan vara lite besvärligt att vandra i, men är ett eldorado för paddling!

Fjällmiljö med vindlande sjöar

Rogens naturreservat visar upp ett mycket speciellt och fascinerande landskap, präglat av mönstret av Rogenmoränen - långa, vindlande åsryggar med långsträckta sjöar emellan. Mönstret bildades av inlandsisen, som sköt ihop höga ryggar av sten och grus.

I reservatet ser man fjäll åt alla håll, från rundade långsträckta former till spetsigare toppar. De flesta fjäll är runt 1 000 meter höga, och Brattriet är högst med sina 1 200 meter. Många sluttningar är ogästvänliga på grund av alla stora stenblock som inlandsisen lämnade efter sig. Från gamla stubbar och torrakor lyser varglaven i gulgrön neon.

Skyddsvärt djurliv

Det stora, orörda området är ett hem för många djur. Här finns björn, järv och lo. Utter förekommer vid ett par vattendrag och man kan se kungsörn, fjällvråk och fiskgjuse sväva över landskapet.

Myskoxar på fjällsluttning. Foto: Kenneth Johansson.

Sveriges enda myskoxstam har sitt vinterrevir i Rogenområdet. Den lilla stammens förfäder fördes in från Grönland till Norge, varifrån en liten grupp vandrade över på den svenska sidan.

Varje myskoxe har ett rörligt djurskyddsområde på 100 meter omkring sig - betrakta dem på avstånd. Myskoxarna måste få livsnödvändig betesro, med minimal tillgång på föda lever de på gränsen till det möjliga.

Friluftsliv i vidsträckta vidder

Rogens naturreservat ingår i det stora, skyddade naturområdet Gränslandet, som omfattar natur på både svenska och norska sidan av gränsen. I högerspalten finns länk till Gränslandets webbplats, där det finns kartor och mer information.

Hela Rogenområdet är ett viktigt renbetesland så visa hänsyn mot renarna och deras skötare. Renarna är speciellt känsliga för störning vid kalvningen i maj. Visa hänsyn även mot alla de kulturlämningar som finns i området, som fångstgropssystem, stenåldersboplatser och samevisten.

  


 Fakta

Kommun: Härjedalen
Storlek: 500 km2
Bildat år: 1976
Vägbeskrivning: Rogens naturreservat utgör hörnet av sydvästra Härjedalen. Kör söderut från Tännäs cirka två mil till Käringsjövallen. Där finns parkering och information. Man kan även komma till reservatet genom leder från Tänndalen i norr, Norge i väster och Dalarna i söder.
Övrigt: Mer information samt kartor över områdets leder och raststugor finns på webbplatsen gränslandet.se.

 Mer information

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.