Getterön (Varberg)


Getteröns naturreservat är en av Sveriges bästa fågellokaler. Våtmarkerna är ett riktigt eldorado både för fåglar och fågelskådare. Här finns ett naturum med kafé, utställning och många spännande aktiviteter.

Här rastar eller häckar inte mindre än 170 fågelarter varje år. Det är närmare hälften av de arter som regelbundet gästar Sverige. För fågelskådaren finns det nästan alltid någon sällsynt eller långväga gäst att pricka av i krysslistan. För den som inte är så bevandrad i fåglarnas värld finns det chans att lära sig mer på naturum. Vid panoramafönstren som vetter mot reservatet står tubkikare uppmonterade. Härifrån får man en god överblick över fågellivet.

Bästa tiden att skåda fågel

Den allra bästa tiden att studera fåglarna är under våren och hösten då stora mängder gäss, änder och landets samtliga arter av vadarfåglar rastar i reservatet. Tack vare det milda klimatet och närheten till havet är det många fåglar som stannar över vintern. Varmt vatten som flyter ut från Varbergs reningsverk gör att det alltid finns öppna vattenytor. I vassen samlas övervintrande skäggmesar tillsammans med vattenrall och rördrom, medan flockar av sångsvanar och dykänder syns ute på det öppna vattnet.

Gömslen hjälper besökaren att komma nära

På grund av Getteröns omfattande fågelliv råder det tillträdesförbud året runt i reservatet. Som besökare får du dock promenera längs med de markerade vandringsstigarna och besöka de anläggningar som uppförts vid våtmarkerna.  Att se, men inte synas, är filosofin bakom de två gömslen som ligger vid dammen strax intill naturum. De smälter väl in i naturen och ger besökaren en chans att kliva rakt in i fåglarnas vardagsrum. Fåglarna själva anar inte ens att du är där utan kilar omkring obekymrat eller står och vilar precis utanför gömslets gluggar.

Muddermassor skapade fågelparadis

Ännu i början av 1930-talet var Getterön en ö, skild från fastlandet genom ett smalt och grunt sund. Fågellivet i området skilde sig då inte nämnvärt från kustens andra grunda områden. När vägen ut till Getterön byggdes, förvandlades sundet till en nordlig och en sydlig vik. Den norra viken fick delvis tjäna som dumpningsplats för muddermassor från Varbergs hamn. Detta medförde att viken blev allt grundare. Det näringsrika vattnet från Himleån och utsläppen från det kommunala avloppet drev på processen och medförde att viken grundades upp. Resultatet blev ett eldorado för våtmarksfåglar.

Salthalten regleras med pumpar

Snart började viken växa igen. Detta fortsatte och gick så långt att hela områdets kvalitet som fågellokal började försämras. I början av 1990-talet restaurerades därför reservatet och stora vassbeväxta delar ersattes med öppna vattenytor samt välbetade strandängar. En damm anlades med häckningsöar och fågellivet är nu till och med rikare än tidigare. Vallen vid dammen är konstruerad för att hålla ute vårhögvatten, som kan spoliera häckningen för skärfläckorna och de andra häckande fåglarna. Salthalten i dammen regleras med pumpar och tillsammans med dammluckor nivåregleras vattnet. Både fåglar och vattenlevande djur följs idag upp regelbundet i ett övervakningsprogram.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

I Getteröns naturreservat råder tillträdesförbud året runt. Du får därför endast beträda vägar och gångstigar till gömslen. Vintertid är dock skridskoåkning tillåten men endast på dammen utmed Getterövägen.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det också förbjudet att:

  • fånga, skada eller döda djur, ta ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet, du får till exempel inte fotografera boplats från nära håll,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • elda,
  • framföra motorfordon annat än på bilväg och parkeringsplats,
  • använda radio, bandspelare eller liknande på ett störande sätt

Besök naturum på webben!

naturum Getterön logga

 Content Editor

Getterön ligger nära Varbergs tätort.

Bil: Följ vägvisare från E6 mot Varbergs centrum och Grenå. Följ därefter skyltar mot Getterön.

Till fots: Till fots når man reservatet genom att från centrum följa cykel- och promenadvägen norrut längs med Östra hamnvägen i cirka 2 kilometer.

Kollektivtrafik: Hållplats "Getterön Naturum" direkt vid reservatet eller hållplats "Varberg Valen", cirka 800 meter från reservatet.

GPS (WGS84): Lat N 57° 7’ 26" Lon E 12° 15’ 7" (naturums parkering)

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Strandäng och våtmark

Kommun: Varberg

Areal: 350 hektar varav 235 hektar land

Skyddat sedan: 1970

Ägare: Varbergs kommun och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 Broschyr om Getterön

Folder om Getterön (PDF)
Svenska »
Tyska »
Engelska »

Folder om halländska fågellokaler (PDF)
Svenska »


Kungsfiskaren (Alcedo atthis) lever vid trädkantade åar och floder. Precis som namnet antyder är den färggranna fågeln en skicklig fiskare. I Sverige är kungsfiskaren rödlistad som sårbar. Foto: Kaj Krutfelt. 

 

Sydlig kärrsnäppa
Sydlig kärrsnäppa (Calidris alpina schinzii) är knuten till öppna och blöta gräsmarker. Den är rödlistad som akut hotad. Foto: Lars-Åke Flodin.