Kulturreservatet Äskhult (Kungsbacka)


När man följer vägen upp mot Äskhults by känns det som om tiden stått stilla i ett par hundra år. På vänster hand ligger den gamla slåtterängen med toppiga enar. På höger hand frodas gamla lantsorter i trädgårdslanden. Här kan du strosa runt mellan timrade stugor och uråldriga stengärdesgårdar eller ta en vända runt sjön. På sommaren kan du fika på hembakat i kaffestugan eller följa med på en guidad vandring.

Byn Äskhult är unik i sitt slag genom att den ålderdomliga bebyggelsen aldrig flyttades ut från bykärnan i samband med 1800-talets skifte. Den täta bebyggelsen runt bytorget har en tydligt 1700-talskaraktär vilken förstärks av omgivande landskap med allmogeåkrar, kålgårdar (köksträdgårdar) och hamlade träd.

Byn består av fyra gårdar tätt byggda kring ett bytorg. Tre av bostadshusen är uppförda under 1700- och 1800-talen medan den fjärde och äldsta flyttades hit på 1970-talet. Gårdarna Göttas, Jönsas och Bengts fick sina namn efter ägare på 1700-talet. Den fjärde gården heter Derras vilket betyder grannens. Byn omnämns första gången 1592, då under namnet Escholt.

Äskhults by lockar många besökare

Äskhult är ett av de större besöksmålen i Halland och här bedrivs en omfattande publik verksamhet. Temavandringar, midsommarfirande, barnens dag, skördefest, berättarkafé, julmarknad och mer därtill ingår i den omfattande programverksamheten. För skolklasser finns ett speciellt program med teman som varie-rar mellan byns historia, landskapsutveckling, prova-på-slöjd samt folktro med skrock och sägner. Dagliga guidningar genomförs under sommarhalvåret, då också kaféet i Bengts manhus hålls öppet. Entréavgift tas ut under de tider då byn är bemannad.

Stigarna har alltid öppet

Du kan alltid promenera och strosa omkring i byn och i området även när husen är stängda. I Äskhult finns fyra historiska stigar av varierande längd. Längs stigarna finns ett antal stationer som berättar om historien och naturen på platsen. Det finns fina utsiktsplatser i mellersta och norra delen av kulturreservatet. Man får ut mest av vandringen om man har med sig häftet "Äskhults historiska stigar" som finns att köpa då Äskhults by håller öppet, men vid informationstavlan i Äskhult finns även enklare broschyrer som man kan plocka upp. 

Bevarande och återskapande

1997 bildades naturreservatet Äskhult. Sedan reservatet bildades har ett omfattande restaureringsarbete pågått i reservatet. Åkrar har plöjts upp, träd har nyhamlats, kålgårdar har återskapats och en del av den beskogade utmarken har avverkats och en ljunghed återskapats. Arbetet har lett till att ett nytt beslut och en ny skötselplan tagits fram, och sedan 2004 är Äskhult ett kulturreservat.

Hästar istället för traktorer

Den övergripande visionen för Äskhult är att besökaren ska få en helhetsupplevelse av hur livet i en bondby kunde te sig i början av 1800-talet. Husen får kontinuerligt underhåll och istället för traktorer brukas markerna med hjälp av hästar. Traditionella lantraser som Linderödssvin och Åsbohöns ger under sommarhalvåret liv åt byn samtidigt som äldre lantsorter av korn, havre, råg och lin på nytt vajar för vinden på byns åkrar. Här blommar också gamla åkerogräs som klätt och blåklint – arter som nästan helt försvunnit i det moderna jordbrukslandskapet.

Föreskrifter för besökaren

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter. Dessa måste du som besökare i området följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
  • skada eller gräva upp växter,
  • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • medföra okopplad hund samt
  • elda.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ålderdomligt odlingslandskap; inäga, slåtter och utmark 

Kommun: Kungsbacka

Areal: 135 hektar

Skyddat sedan: 1997 (2004 blev Äskhult kulturreservat)

Ägare: Västkuststiftelsen

Förvaltare: Västkuststiftelsen

 Content Editor ‭[3]‬

​Äskhult ligger i östra delen av Kungsbacka kommun.

Bil: Sväng av E6 söder om Kungsbacka mot Tjolöholm och Fjärås. Härifrån är det skyltat mot Äskhult. En avgift tas ut av besökarna till byn.

GPS (WGS84): Lat N 57° 25’ 31" Lon E 12° 16’ 56" (parkeringen söder om byn)

Kollektivtrafik: Hållplatsen Axtorp ligger en dryg kilometer söder om själva byn.

 Content Editor ‭[2]‬

​Under 2017-2020 pågår Trädgårdsprojektet i Äskhults by. Uppdraget löper över tre odlingssäsonger med syftet att utveckla kulturreservatet genom att restaurera och återskapa mullbänkar, kålgårdar och andra odlingar i enlighet med kulturreservatets vårdprogram.

På vår facebook-sida Naturreservat i Halland kommer löpande rapporteringar från projektet att publiceras. Följ oss gärna! 

Företaget Emma Johnsson Trädgårdsdesign utför uppdraget och där arbetar Emma Johnsson Blazques, Peter Blazques och Cecilia Lignell. 

Logotyp för europeiska jordbruksfinden för landsbygdsutveckling.