Morups Tånge (Falkenberg)


Är du intresserad av fågelskådning är Morups tånge platsen för dig. Reservatet är en av Sveriges finaste fågellokaler. Under sensommaren och hösten finns möjlighet att se de flesta av landets vadare, ofta i stora mängder. I reservatet finns också en av de få betade dynhedarna i Halland.

Getterön är nog den plats i Halland som är mest känd för sitt fågelliv, men även Morups Tånge är vida omtalat bland fågelskådare. Reservatet ligger precis söder om Glommen och domineras av en udde som sträcker sig långt ut i havet. Naturen är varierad med sanka blomsterrika gräsmarker, betade dynhedar och mängder av klappersten och block utmed stränderna. Stenarna går i alla möjliga nyanser av grått, rött och brunt och tillsammans med de påväxande stenlavarna skapar de en färgprakt av det mer dova slaget.

Sveriges vadare kommer på besök

Årstidens skiftningar ger Morups Tånge en säregen charm. Våren bjuder på spelande lärkor, vipor, storspov och häckande flyttfåglar i ett intensivt ljus. Många av Sveriges vadare kommer nu på besök. Man ser dem på strandängarna, i tånghögarna och i de grunda vikarna där det finns gott om mat i form av insekter, larver och blötdjur.  I den sydligaste viken, Korshamn, finns det rikaste fågellivet. Det händer att hela stranden är fullproppad med fåglar som plockar bland den uppspolade tången.

Området betas av kor

Under sommaren skänker de lugnt betande kvigorna en rofylldhet över området. Om högsommaren blommar den vackra martornen ett par hundra meter om Morups Tånges resliga fyr. Martornen har blå blomhuvuden och står i vasstaggade, silvergrå buketter mitt i gruset strax innan det att tångbankarna tar vid. Det är en rödlistad och fridlyst art som med sina torniga blad påminner om en tistel, även om den tillhör en annan familj av växter. På sandstranden lever även den akut hotade skalbaggen havsstrandlöpare.

Höst- och vinterskådning

Om hösten när de kraftiga västvindarna drar fram över kusten kan man se havsfåglar som grålira och kustlabb flyga förbi nära land. Nu djupnar landskapsfärgerna på udden och flyttfåglarna drar rastlöst söderut innan vintern smyger sig in i kusttrakterna med kalla, klara dagar. Under flyttningstider på hösten dyker de verkliga rariteterna upp. Några av alla de ovanliga fåglar som passerat är fjälluggla, silkeshäger, fjällpipare, tuvsnäppa och brednäbbad simsnäppa.

Även om fågellivet är som mest intensivt under sommarhalvåret bjuder även vintern på fina fågelupplevelser. Då kan man till exempel zooma in pilgrimsfalk, snösparv eller någon av alla övervintrande dykänder i kikaren.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera. Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • avsiktligt störa naturlivet,
  • plocka blommor eller uppgräva växter,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • göra upp eld,
  • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
  • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare och dylikt,
  • årligen under tiden 1/4 - 15/7 färdas eller uppehålla sig inom fågelskyddsområdet, 
  • att utöva ridning, brädsegling, kitesurfing, drakflygning, skärmflygning, modellplansflygning, vattenskidåkning och körning av vattenskoter. 

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Havsstrandäng

Kommun: Falkenberg

Areal: 210 hektar varav 90 hektar land

Skyddat sedan: 1946

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Från kustvägen Falkenberg – Varberg följ vägvisare mot Glommen. Följ därefter skyltar mot Morups Tånge. Två parkeringsplatser finns nära fyren.

 Content Editor

​Morups Tånge ligger norr om Falkenberg, precis söder om Glommen.

Bil: Åk kustvägen mellan Falkenberg och Varberg och följ vägvisare mot Glommen. Följ därefter skyltar mot Morups Tånge.

GPS (WGS84): Lat N 56° 55’ 19" Lon E 12° 22’ 11" (södra parkeringen)

Kollektivtrafik: Hållplats "Glommen". Härifrån är det bara ett par hundra meter till reservatets norra gräns.

 English

Brittisk flagga 

Morups Tånge is one of Sweden’s finest bird locations. During spring and autumn a large variety of bird species pass by, in particular wading birds. Grazed coastal salt marsh mead-ows, heaps of seaweed and shallow clay bottoms offer food for the birds during their arduous journey. In the summertime oystercatcher, lapwing, ringed plover, avocet and redshank breed in Korshamn, the southern bay, which contains the richest bird life. During spring and autumn there is a chance of seeing rarities which fly past the headland. One of the county’s few grazed dune heathlands is at Morups Tånge. The magnificent grasses, sea lyme-grass and marram grass grow in the meagre sand.

 Deutsch

Tysk flagga 

Morups Tånge ist einer der schönsten Vogelrastplätze Schwedens. In Frühling und Herbst kommen hier viele Vogelarten, besonders Watvögel vorbei. Beweidete Strandwiesen, Tanghaufen und flacher, lehmiger Grund bieten den Vögeln unter ihrem strapazenreichen Flug Nahrung. Im Sommer brüten Austernfischer, Kiebitz, Sandregenpfeifer, Säbelschnäbler und Rotschenkel in der südlichen Bucht Korshamn, der das reichste Vogelleben beheimatet. In Frühling und Herbst kann der Besucher seltene Vögel sehen, die die Landzunge auf ihrer Zugroute streifen. Bei Morups Tånge gibt es eine der bedeutendsten Dünenheiden Hallands. In dem kargen Sand wachsen die prachtvollen Gräser Strandroggen und Strandhafer.

Rödbena
Rödbena (Tringa totanus), är en karaktärsart på strandängarna. Foto: Lars-Åke Flodin.

Trift
Triften (Armeria maritima) blommar i rosa på försommaren. Arten växer vanligen på havsstrandängar men kan också förekomma på torrängar i inlandet. Foto: Lars-Åke Flodin.