Iaktta försiktighet!

Under hösten 2013 drabbades flera naturreservat av omfattande stormfällningar. I många områden har vi röjt fram stigar och vägar men arbeten beräknas pågå under hela vintern och våren. Vi uppmanar allmänheten att iaktta försiktighet i stormdrabbade naturreservat.

För frågor eller tips, kontakta Länsstyrelsen på 010 – 224 30 00 (sök reservatsförvaltarna) eller på halland@lansstyrelsen.se.

Utsikt vid Hiaklitten, Skogsbo
Klarar du Hallands tuffaste slinga?

Skogsbäck i Gässlösa
Porlande skogsbäckar.

Bexells talande stenar i Toppbjär
Upptäck Bexells talande stenar.

Årnäsudden
Intagande vyer.

Naturum Getterön
Fågelmarker och café.