Ekstakusten

Bild: Ekstakusten
Reservatet omfattar ett omkring 4 km långt avsnitt av Ekstakusten och sträcker sig från ca 600 m NO Skansudde söderut t.o.m. Hammarudd, Gotlands västligaste udde.
   
Hela kuststräckan präglas av vackert utbildade strandvallar av grus och sten. Den strandnära delen av reservatet är fattig på växtlighet. Det enda som växer här är torktåliga gräs och örter som fårsvingel, backtimjan, gulmåra, gul fetknopp, kattfot, spåtistel, mattfibbla och blåeld samt lavar och mossor.
   
På sandigare partier uppträder sandrör, sandsallat, strandvial, saltarv och marviol.
   
Omedelbart norr om Kronvalls fiskeläge finns ett litet bestånd av den fridlysta växten martorn, det enda på den gotländska västkusten.
   
Längre in från havet vidtar en lågvuxen strandskog, där de yttersta tallarna och granarna är hårt tuktade av vind och saltstänk och formligen kryper längs marken.
   
Från den kustväg som löper genom hela reservatet har man en enastående utsikt över havet i väster och de båda Karlsöarna. Till Lilla Karlsö, som ligger närmast, är det knappt 3 km från Skansudd.
   
I den mellersta delen av reservatet ligger Kronvall, ett fiskeläge som i äldre tider var mycket större än vad det är i dag. Enligt sägnen var det vid Kronvall som den danske kungen Valdemar Atterdag och hans här landsteg den 22 juli 1361.
   
Skansudd har fått sitt namn efter den skans som ligger här. Försvarsanläggningen, som uppfördes under åren 1712-1713, består av en ca 130 m lång, 4-6 m bred och 1-1,5 m hög vall av grus och sand.
   
I söder gränsar reservatet till Ugnens fågelskyddsområde.

 

Fakta om Ekstakusten

Bildat: 1967
Storlek: 38 hektar
Skyddsform: Naturreservat
Läge: Mellan Vavle fiskeläge och Hammarudd
Service: Informationsskylt, P-plats, grillplats

 Mer om området

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight