Välkommen till ett unikt älvlandskap i Färnebofjärdens nationalpark         

Färnebofjärden är en av 29 nationalparker i Sverige. Här bevarar vi vårt svenska naturarv, så att vi och kommande generationer kan få njuta av vacker natur.

Fjärdens höga biologiska och estetiska värden gör att denna del av Nedre Dalälven är värd att skydda som nationalpark. Fjärden är unikt sammansatt med ett myller av liv i en mosaik av speciella miljöer. Strandkärr, älvängar, översvämningsmark och gammelskog ger besökare oförglömliga naturupplevelser.

De periodiska översvämningarna sätter en stark prägel på nationalparken och den flikiga konturen omgärdar mer än 200 öar och skär. Myrmarker och barrskog med norrlandskaraktär möter sydliga lövskogar med inslag av ek och lind.

Nationalparken är känd för sin fågelrikedom och har varit flitigt besökt av ornitologer ända sedan 1970- talet. Här finns hela 205 fågelarter, varav drygt 100 arter häckar regelbundet. Det artrika djur- och växtlivet skapar många spännande möten; 270 olika kärlväxter blandas med ett 20- tal fiskarter, ca 70 rödlistade insektsarter, älg, rådjur, hare, räv, mård, bäver, skogslämmel och lodjur.

Nationalpark är det finaste ett naturområde kan utses till. Nedre Dalälven är ur naturvårdssynpunkt Sveriges i särklass mest värdefulla område. Färnebofjärden ingår i projekten "Natura 2000", "Life+" och i "Ramsar- konventionen".

Kontakta oss

Anna Jansson
Handläggare
Natur- och viltenheten
Anna punkt Jansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna punkt Jansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251553
070-7272440
Ingvar Westman
Handläggare
Natur- och viltenheten
Ingvar punkt Westman snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingvar punkt Westman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251554
070-5217923
Hanna Wrethling
Handläggare
Natur- och viltenheten
Hanna punkt Wrethling snabela lansstyrelsen punkt se¤Hanna punkt Wrethling snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251246
072-5425443

Aktuellt

2014-09-30
VIKTIGT! Från och med den 1 oktober kommer all information om Färnebofjärdens nationalpark och naturum Färnebofjärden att flyttas till vår nya hemsida:

www.sverigesnationalparker.se

Vår gamla hemsideadress www.farnebofjarden.se, som tidigare gått till den här sidan, kommer att riktas om till den nya sidan istället.

Varmt välkomna att besöka vår nya fina hemsida :-)


2014-08-14
Det är nu okej att elda i eldstäderna i nationalparken. Tänk på att bara använda den ved som finns i vindskydden! Grenar och döda träd som ligger på marken vill vi ha kvar som mat och hem till insekterna :-)


2014-07-29
Viktigt meddelande! Just nu råder det eldningsförbud i stora delar av nationalparken på grund av värmen och torkan. Det är därför endast tillåtet att grilla med medhavd grillkol.


2014-07-24
Vi har just nu problem med naturums telefon (nummer 010 - 225 15 16). Om ni inte kommer fram, ring på 0291 -47 10 41 istället.


2014-07-22
Upplev nationalparken från vattnet! Båtturerna avgår denna vecka från Tyttbo.

Fredag 25 juli: kl. 11:00, 13:00 och 15:00.

Lördag 26 juli: kl. 10:00, 11:30, 13:30 och 15:00.

Ring till naturum för att boka plats (010 - 225 15 16).


2014-06-19
Nu är Skekarsbotornet öppnat igen. Borden längst ner i tornet är dock fortsatt avstängda eftersom de fortfarande är oljiga, men det går bra att gå upp i tornet.


2014-06-17

Nu har Naturvårdsverket beslutat om ett förslag till nya föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark. Exempelvis kommer förbudet mot kommersiell verksamhet att tas bort. För båtar införs zonering med olika tillåtna hastigheter i olika områden. Vattenskoteråkning blir förbjuden. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 januari 2015. Mer information hittar du här.


2014-06-17

Införandet av den nya nationalparksidentiteten fortskrider. Nu ligger nationalparkens anbudsförfrågan gällande upphandling av informationsskyltar ute på Mercell. Varsågoda att komma med anbud!


2014-06-09

Skekarsbotornet är tyvärr fortfarande stängt p.g.a. att oljan inte har torkat in tillräckligt än. Nytt öppningsdatum 19 juni.


2014-06-05
Nya föreskrifter i nationalparken!
Den 13 juni offentliggör Naturvårdsverket beslut gällande nya och ändrade föreskrifter för Sveriges nationalparker.

2014-06-02
Skekarsbotornet kommer tyvärr att behöva vara stängt ytterligare 1 vecka p.g.a. att oljan inte torkat in än. Tornet öppnar igen 10 juni. <-- OBS! Nytt datum 19 juni!


2014-05-26
NYHET! Nu har Sveriges 29 nationalparker äntligen fått en alldeles egen hemsida! Varje nationalpark har ett eget utrymme med information, bilder, aktiviteter och annat :-) 
Adressen till Färnebofjärdens nya sida är: www.sverigesnationalparker.se/farnebofjarden.

Vi kommer att ha kvar den här sidan ett tag till, men lite länge fram kommer även vår vanliga webbadress www.farnebofjarden.se att ta er till den nya sidan.


2014-05-21
Skekarsbotornet avstängt kommande två veckor på grund av oljningsarbete!

2014-05-06
Kom och fira nationalparkernas dag med oss lördagen den 24 maj! Aktiviteter för alla åldrar vid nationalparkens huvudentré (på Mattön ca 2 km från Gysinge). Gör en kolbulle (kl. 12-15), upplev naturen på nya sätt (öppen aktivitet, stationer), häng med på småkrypssafari (kl. 11, 13 och 15) och gå en tipspromenad i det fria :-)


2014-04-28

Vi har nu anställt Lena Westman och Ola Jonsson som fältpersonal/naturbevakare i nationalparken. Förvaltningen önskar er varmt välkomna!


2014-02-05
Från och med v. 19 går det att hyra Stad-Arvids stuga och Torröstugan veckovis. Läs mer om stugorna och hur du bokar under länken "Stugor" i vänsterspalten, eller klicka här.


2013-12-05
KÄRLVÄXTINVENTERING
Under sommaren 2013 blev kärlväxtinventeringen i nationalparken klar. Flera fynd upptäcktes av Peter Ståhl. Här kan ni läsa en sammanfattning.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7

 

2013-09-30
ETT STORARTAT FYND!
Dvärgnäckros (Numphar pumila) har hittats i Färnebofjärdens nationalpark! Denna lilla gula näckrosen har aldrig tidigare påträffats i Dalälven vilket gör oss extra glada!


2013-07-01

Spana in vår nya nationalparksfolder! Karta Text