Välkommen till ett unikt älvlandskap i Färnebofjärdens nationalpark         

Vy från utsiktstornet i Skekarsbo
Vy från utsiktstornet i Skekarsbo. Foto: Tomas Ärlemo

Färnebofjärden är en av 29 nationalparker i Sverige. Här bevarar vi vårt svenska naturarv, så att vi och kommande generationer kan få njuta av vacker natur.

Fjärdens höga biologiska och estetiska värden gör att denna del av Nedre Dalälven är värd att skydda som nationalpark. Fjärden är unikt sammansatt med ett myller av liv i en mosaik av speciella miljöer. Strandkärr, älvängar, översvämningsmark och gammelskog ger besökare oförglömliga naturupplevelser.

Vid Gysinge bruk ligger nationalparkens besökscentrum, naturum Färnebofjärden. I naturum finns en utställning som visar områdets natur. Här kan du också få informationsmaterial och kartor över nationalparken samt naturvägledning av vår kunniga personal.


Mer information om Färnebofjärdens nationalpark och naturums aktiviteter och öppettider finns på nationalparkswebben:

www.sverigesnationalparker.se/farnebofjardenKontakta oss

Anna Jansson
Handläggare
Natur- och viltenheten
Anna punkt Jansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna punkt Jansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251553
070-7272440
Ingvar Westman
Handläggare
Natur- och viltenheten
Ingvar punkt Westman snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingvar punkt Westman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251554
070-5217923
Hanna Wrethling
Handläggare
Natur- och viltenheten
Hanna punkt Wrethling snabela lansstyrelsen punkt se¤Hanna punkt Wrethling snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251246
072-5425443
Jennie Dalethsson
Handläggare
Natur- och viltenheten
Jennie punkt Dalethsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Jennie punkt Dalethsson snabela lansstyrelsen punkt se
0291-471040
070-5084332

Länk till nationalparkswebben: