Välkommen till ett unikt älvlandskap i Färnebofjärdens nationalpark       

Vy från utsiktstornet i Skekarsbo

 

 

Färnebofjärden är en av 29 nationalparker i Sverige. Här bevarar vi vårt svenska naturarv, så att vi och kommande generationer kan få njuta av vacker natur.

Fjärdens höga biologiska och estetiska värden gör att denna del av Nedre Dalälven är värd att skydda som nationalpark. Fjärden är unikt sammansatt med ett myller av liv i en mosaik av speciella miljöer. Strandkärr, älvängar, översvämningsmark och gammelskog ger besökare oförglömliga naturupplevelser.

Vid Gysinge bruk ligger nationalparkens besökscentrum, naturum Färnebofjärden. I naturum finns en utställning som visar områdets natur. Här kan du också få informationsmaterial och kartor över nationalparken samt naturvägledning av vår kunniga personal.


Mer information om Färnebofjärdens nationalpark och naturums aktiviteter och öppettider finns på nationalparkswebben:

www.sverigesnationalparker.se/farnebofjarden

 

 Färnebofjärden på Facebook

Färnebofjärdens Nationalpark på Facebook

 Länk till nationalparkswebben: