Välkommen till ett unikt älvlandskap i Färnebofjärdens nationalpark         

Färnebofjärden är en av 29 nationalparker i Sverige. Här bevarar vi vårt svenska naturarv, så att vi och kommande generationer kan få njuta av vacker natur.

Fjärdens höga biologiska och estetiska värden gör att denna del av Nedre Dalälven är värd att skydda som nationalpark. Fjärden är unikt sammansatt med ett myller av liv i en mosaik av speciella miljöer. Strandkärr, älvängar, översvämningsmark och gammelskog ger besökare oförglömliga naturupplevelser.

De periodiska översvämningarna sätter en stark prägel på nationalparken och den flikiga konturen omgärdar mer än 200 öar och skär. Myrmarker och barrskog med norrlandskaraktär möter sydliga lövskogar med inslag av ek och lind.

Nationalparken är känd för sin fågelrikedom och har varit flitigt besökt av ornitologer ända sedan 1970- talet. Här finns hela 205 fågelarter, varav drygt 100 arter häckar regelbundet. Det artrika djur- och växtlivet skapar många spännande möten; 270 olika kärlväxter blandas med ett 20- tal fiskarter, ca 70 rödlistade insektsarter, älg, rådjur, hare, räv, mård, bäver, skogslämmel och lodjur.

Nationalpark är det finaste ett naturområde kan utses till. Nedre Dalälven är ur naturvårdssynpunkt Sveriges i särklass mest värdefulla område. Färnebofjärden ingår i projekten "Natura 2000", "Life+" och i "Ramsar- konventionen".

Kontakta oss

Anna Jansson
Handläggare
Natur- och viltenheten
Anna punkt Jansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna punkt Jansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251553
070-7272440
Ingvar Westman
Handläggare
Natur- och viltenheten
Ingvar punkt Westman snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingvar punkt Westman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251554
070-5217923
Hanna Wrethling
Handläggare
Natur- och viltenheten
Hanna punkt Wrethling snabela lansstyrelsen punkt se¤Hanna punkt Wrethling snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251246
072-5425443

Aktuellt

2014-02-11
Förbudet mot kommersiell verksamhet som finns i flera nationalparker (bl.a. Färnebofjärden) ska tas bort. Läs remissen på Naturvårdsverkets hemsida.


2014-02-05
Från och med v. 19 går det att hyra Stad-Arvids stuga och Torröstugan veckovis. Läs mer om stugorna och hur du bokar under länken "Stugor" i vänsterspalten, eller klicka här.


2014-01-30
Nu söker vi två st fältpersonal/naturbevakare till nationalparken! Annonsen ligger ute på Offentliga Jobb (klicka här för att komma direkt till annonsen). Sista ansökningsdatum är 11 februari.


2014-01-15
Nu kan du rösta i
FOTOTÄVLINGEN
Nationalparken i bilder!


2013-12-05
KÄRLVÄXTINVENTERING
Under sommaren 2013 blev kärlväxtinventeringen i nationalparken klar. Flera fynd upptäcktes av Peter Ståhl. Här kan ni läsa en sammanfattning.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7

 

2013-09-30
ETT STORARTAT FYND!
Dvärgnäckros (Numphar pumila) har hittats i Färnebofjärdens nationalpark! Denna lilla gula näckrosen har aldrig tidigare påträffats i Dalälven vilket gör oss extra glada!

2013-07-01
Spana in vår nya nationalparksfolder! Karta Text