Brokvarn

Brokvarn. Foto: Länsstyrelsen.

Kullar med backsippa

Brokvarn utgörs av några markerade åskullar, som är 15-20 meter höga. Kullarna skapades under inlandsisens avsmältning, då enorma vattenmassor förde med sig stora mängder grus, slam och stenar.

Idag betas området och vegetationen är torrängsartad, med många olika örter som till exempel prästkrage, ängsvädd, blåklocka, gulmåra, gråfibbla, gullklöver, brudbröd och backsippa.  

Flera naturtyper

Området är och ska vara präglat av människans brukande av jorden. Därför ingår utöver kullarna med sin betespräglade flora några åkrar i reservatet.  

Vid Tidans strand växer en bård av alar. I vattnet kan man hitta näckrosor och gäddnate.  

Syftet med naturreservatet är att bevara de geologiskt intressanta isälvsavlagringarna i form av kullarna samt den värdefulla torrängsfloran. Åsarnas läge och skönhet har stor betydelse för landskapsbilden.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Brokvarn men tänk på att det inte är tillåtet att

  • föra motordrivet fordon annat än på därtill upplåtna vägar,
  • förstöra, skada eller ta bort naturföremål eller ytbildningar,
  • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
  • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • göra upp eld.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall medge undantag från förbuden.

Fakta

Bildat: 1970
Areal: ca 8 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Tidaholm

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Brokvarn ligger cirka 1,5 mil söder om Tidaholm, vid ån Tidan, väster om vägen mellan Härja och Utvängstorp. Parkeringsplats finns inte.

 

Backsippa. Foto: Kaisa Malmqvist
Backsippa. Foto: Kaisa Malmqvist.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.