Välen

Foto: Evelina Eriksson, Göteborgs Stad.

Välen i sydvästra Göteborg är ett attraktivt och spännande naturområde med rik historia. Naturreservatet är beläget vid Välen, vid Askimvikens nordligaste del, bara någon kilometer söder om Frölunda Torg.

Området har använts av människan under lång tid. De tidigaste fynden är från stenåldern, det finns flera bronsåldersrösen på höjderna men också spår av stenbrytning från 1900-talet.

Det äldre öppna jordbrukslandskapet är synligt tack vare att strandängarna har restaurerats och betas av djur. Områdets naturvärden är främst knutna till den välbetade strandängen, blommande och bärande träd och buskar i odlingslandskapet, marina mjukbottnar och ädellövskog. Förutsättningarna för friluftslivet är goda i området med bland annat gång- och cykelvägar, stigar, rast-/grillplatser och fågeltorn.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Välens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • köra motordrivet fordon på land eller motordriven farkost i vatten. För moped gäller dock föreskriften nedan och motordriven rullstol får användas,
  • cykla eller köra moped på annan plats än Göteborgs Stad anvisar,
  • ta med hund som inte är kopplad,
  • rida.

Fakta

Bildat: 2013
Areal: ca 68 hektar
Naturvårdsförvaltare: Göteborgs stad
Kommun: Göteborg

Välen är ett kommunalt naturreservat. 


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Området ligger i sydvästra Göteborg, i stadsdelen Tynnered. Området kan nås med kollektivtrafik, hållplats Välen. P-platser finns vid Bergsätersgatan och Åkerreds skolväg.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.