Änggårdsbergen

Änggårdsbergen. Foto: Catharina Larsson.
Änggårdsbergen är ett omtyckt stycke stadsnära natur. Med sin närhet till centrala Göteborg är det ett vanligt område för promenader och friluftsliv.

Naturreservatet Änggårdsbergen gränsar till Göteborgs Botaniska Trädgård. I området finns flera typiska västsvenska naturtyper som ljunghed och myrmarker.

Vitsippsdalen med sina nedfallna, förmultnade stammar utgör under våren ett populärt utflyktsmål. Inom naturreservatet finns också ett arboretum med en för Sverige unik och sevärd samling av exotiska träd från olika delar av norra halvklotet.

I området finns ett nät av stigar, som gör det lätt att genomkorsa Änggårdsbergen.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Änggårdsbergens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka eller gräva upp växter,
  • inom Botaniska trädgårdens inhägnade område medföra okopplad hund,
  • campa,
  • göra upp eld,
  • använda transistorradio eller andra ur störningssynpunkt jämförbara anordningar,
  • obehörigt framföra motorfordon vartill även räknas moped och scooter,
  • utan tillstånd av respektive förvaltare utföra snitslingar,
  • rida annorstädes än på särskild för ändamålet anlagd och med skyltar markerad ridväg utan respektive förvaltares tillstånd.

Fakta

Bildat: 1975
Areal: ca 320 hektar
Naturvårdsförvaltare: Göteborgs Botaniska Trädgård och Mölndals kommun.
Kommun: Göteborg, Mölndal

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Området nås lätt via spårvagn eller buss från Göteborgs centrum. Det ligger ungefär mitt emot Slottsskogen. Du kan t.ex. komma in i Änggårdsbergen via Botaniska trädgården, från Högsbo, Toltorpsdalen eller söderifrån från Eklanda och Fässberg.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.