22. Paradiset

Paradisets naturreservat är ett stort sammanhängande, höglänt skogsområde med vildmarkskänsla i Hanveden i Huddinge kommun. Området är ett omtyckt friluftsområde och har höga naturvärden.
Vandrare längs en stig i höstdimman.

Hanvedenområdet är det högst belägna naturområdet i Stockholms län. Strax söder om reservatet ligger länets högsta punkt, Tornberget, 111 meter över havet. Det var alltså här som land först steg upp ur havet efter istiden. I området finns hundratals stenåldersboplatser, lämningar från de första länsinvånarna. Boplatserna ligger 50 till 85 meter över havet, vilket betyder att de är 7 000 till 10 000 år gamla.

Paradisets naturreservat är välbesökt och uppskattat för sin vackra och tysta natur. Skogarna är till största delen opåverkade av modernt skogsbruk och ger ett orört intryck. Karga hällmarkstallskogar är vanliga men här finns också granskogar, lövskogar och myrmarker. Området inbjuder till skogsutfärder, längdskidåkning, svamp- och bärplockning, naturstudier och sportfiske. Vid det gamla torpet Paradiset finns en raststuga och parkeringsplats. Från torpet utgår flera markerade vandringsleder in i Hanvedenskogarna varav Sörmlandsleden är en. Längs lederna finns sjöar, rastplatser, skärmskydd och kojor. Det går bra att hyra Paradiset för övernattning.

Paradisets gamla odlingsmark sköts med bete och slåtter. Här kan man hitta de typiska ängsarterna darrgräs, ormrot och kattfot. Fjärilsfaunan är artrik och området hyser ett antal ovanliga arter som midsommarblåvinge och violettkantad guldvinge.

Hällmarksskogar och gamla sjöar

Vissa delar av skogarna, till exempel hällmarkerna vid Ormputten, är i princip orörda. Bestånden av orre och järpe är starka och tjädern har här en av sina största stammar i södra delen av länet. Under sommarnätterna kan du höra nattskärrans spinnande läte. Vid sjön Öran är norrlandskänslan påtaglig. Sjön har höga naturvärden; här finns flera häckande par storlom och fiskgjuse och en skyddsvärd sötvattensmiljö. Även i Trehörningen, där Sörmlandsleden passerar, kan man höra storlommen ropa. Ormputten är en liten tjärn som helt omges av gungflyn, en matta av levande och döda växter och torv som flyter på vattnet. Var försiktig, du kan lätt gå igenom! Sjön befinner sig i det sista skedet innan den växer igen helt och övergår till myrmark. Ormputten är länets suraste sjö med ett naturligt lågt pH.

 Paradisets naturreservat

Karta

Vägbeskrivning
Buss 709 från Huddinge station till hållplats Bruket. Gå Årtorpsvägen-Vandrarstigen 1,7 km till torpet Paradiset. Buss 865 från Handen eller Huddinge sjukhus till hållplats Lissma skola. Därifrån 3,5 km promenad till Paradiset. Med bil: Kör väg 259 mellan Huddinge och Haninge. Tag av mot Ådran, efter 1,6 km vänster på Årtorpsvägen. Följ vägen mot Paradisets parkeringsplats. Du kan även nå parkeringsplatser längs vägen mot Öran öster om reservatet.

Fakta
Kommunalt naturreservat i Huddinge kommun.
Bildat år: 2002
Markägare: Huddinge kommun, Stockholms stad, enskilda
Reservatsförvaltare: Huddinge kommun

Area (hektar)
Land      738
Vatten        1
Totalt     206