Fagertärn

Bild på röd näckros i Fagertärn
Fagertärn är kanske länets mest välbesökta naturreservat. Varje år kommer tusentals turister och länsbor till Fagertärn för att njuta av de röda näckrosorna, som är så välkända att de knappast behöver någon närmare presentation.

Näckrosorna upptäcktes av den botanikkunnige Bernhard Agaton Kjellmark vid ett besök i Aspa 1856. Han spred sin upptäckt i vetenskapliga kretsar. Ryktet om de ovanliga näckrosorna spred sig snabbt, och resultatet blev hänsynslös plundring. Redan 1905 fridlystes samtliga näckrosor av landshövdingen i Örebro.

Mutation bakom färgen

Den röda färgen har uppkommit genom en mutation, det vill säga en slumpartad förändring av arvsanlagen. Blommorna finns i olika färgnyanser från ljust rosa till mörkrött. Röda näckrosor finns också i flera andra sjöar i Tiveden. I några fall är de resultat av utplantering under 1800-talet. Även där är blommorna fridlysta.

Minskat antal näckrosor

Efter år 1980 har antalet näckrosor minskat i Fagertärn. Vissa undersökningar har utförts för att försöka ta reda på orsakerna och se om det är möjligt att förstärka beståndet med utplantering. Näckrosorna är fortfarande färre än tidigare och någon entydig orsak till minskningen har inte kunnat läggas fast.

Hur kan du se näckrosorna?

De röda näckrosorna i Fagertärn blommar 15 juli–15 augusti. Från parkeringen går en 2,5 kilometer lång markerad stig runt sjön. Glöm inte att ta med kikare – näckrosorna växer en bra bit ut från stranden.

Tillgänglighet

Vid Fagertärn finns en stor, plan parkering med ett tillgänglighetsanpassat, rymligt torrdass och informationsskyltar. Från parkeringen leder en hårdgjord stig med ledstråk längs vattnets östra sida, 500 m. Längs ledstråket finns fyra rastplatser med tillgängliga rastbord (utstickande bordsskiva och ryggstöd på ena sidan samt fritt från benlyft) samt flera sittbänkar längs stigen. Varje anpassat rastbord rymmer 2 personer med rullstol vid varje gavlel samt ytterligare 4-6 personer på långsidornas bänkar. Terrängen längs hårdgjorda stigen är plan medan stigarna i skogen öster om sjön är mycket kuperad och bitvis täckta med stenar och rötter. Vid parkeringen finns en kiosk som är öppen under sommartid. Kioskluckan kan vara lite svår att komma till med rullstol på grund av brant gång.

Vägbeskrivning

Skylt finns vid Aspa bruk, längs väg 49 söder om Askersund. Skylt finns även på vägen Askersund–Tived, 1 km norr om Bosjön. Vid parkeringsplatsen finns en turistinformation med kiosk, bemannad under sommaren.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • befara sjön med båt, kanot eller annat flytetyg
  • bada eller på annat sätt beträda vattenområdet
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt skada näckrosor eller andra vattenväxter
  • plantera in växt- eller djurarter
  • göra upp eld
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • tälta eller ställa upp husvagn över natt
    framföra motordrivet fordon annat än till och från upplåten parkeringsyta
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförliga anordningar

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 1983

Areal: 35 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan (pdf 2172 kB)

 

  

 Teckentolkad information

Länk till teckenspråksfilm på youtube om Fagertärn