Bidrag och stöd

För att stimulera olika åtgärder i bostäder och lokaler hanterar Länsstyrelsen tillsammans med Boverket och Energimyndigheten olika statliga stöd.

Mer information om de olika stöden och hur du söker dem hittar du i vänstermarginalen. Observera att en del ansökningar för några av stöden måste skickas in innan åtgärd påbörjas. Läs mer för respektive stöd.