Leder

Att vandra eller färdas längs de statliga lederna i fjällen är ett fantastiskt sätt att möta fjällens natur och kultur. De stora lederna i Norrbotten är Kungsleden, Padjelantaleden och Nordkalottleden. Om du inte vill vara ute på egen hand finns det många olika guidade turer, kurser och vandringar genom STF och lokala turistföretag.

Vandringsleder i Norrbottensfjällen

Det statliga ledsystemet i fjällvärlden består av totalt av 550 mil markerade leder, varav 225 mil finns inom Norrbottens län. Det finns också 250 mil privata leder kring samhällen och turistanläggningar i fjällvärlden. De sköts av kommuner, lokala turistföreningar och privata anläggningar.

Ledmarkeringar

Markerade sommarleder märks ut i terrängen med orange-röd färg. Färgen målas på resta stenar, stenrösen, träd eller stolpar.

Markerade vinterleder markeras med röda ledkryss. Om en sommarled har samma sträckning som en vinterled är även sommarleden markerad med kryss. Vissa leder inom det statliga ledsystemet är endast rekommenderade färdvägar. Dessa är inte markerade i terrängen. På senaste trycket av fjällkartan framgår graden av markering.

 

Träbro längs sommarled

Broar

Där sommarlederna korsar större vattendrag finns broar på ett flertal ställen. Var broar finns ser du på den senaste utgåvan av fjällkartan. Några utsatta broar monteras ner under vintern och lyfts på igen i början av sommaren, vanligtvis senast den 1 juli. Om det är mycket snö kvar kan broarna bli försenade. Exakt när broarna finns utsatta för säsongen meddelas här och via turistbyråerna. Broarna ligger normalt ute till slutet av september.  

 

 

Säsongsbroar status:

Namn  Plats/Led  Kartblad Utplacerad
Kåppasjåkk Abisko-Björkliden BD 6 Nej/180427
Låktajåkk Anhalten-Låkta fjällstation BD 6 Nej/180427
Datjajåkk  Guijaure-Laisstugan BD 15 och 16 Nej/180427

 

 

 

Roddbåtar

Under sommarsäsongen finns roddbåtar på fyra ställen längs Kungsleden. De läggs i omkring midsommar, normalt senast 1 juli och ligger ute till slutet av september.  

 Mer information om båttrafik och roddleder.

När du använder båtarna är du skyldig att se till att det finns en båt på varje sida om vattnet. Det kan innebära att rodden måste göras tre gånger. Först ror du över för att hämta båten på andra sidan och ror tillbaka med den på släp. Därefter drar du upp den på stranden för att sedan ro över till andra stranden igen och fortsätta din vandring.

 Aktuellt 2016

  • På grund av den försenade sommaren ligger fortfarande delar av vissa leder under snö.
  • En bro norr om Kutjaurestugan på leden mot Vaisaluokta är knäckt. Den går att gå över ändå. Åtgärdas så fort det är möjligt, när snön på platsen har smält bort. Turistbyrån Jokkmokk får information. /170704
  • Roddbåtarna för sommarsäsongen 2017 är utlagda (Jäkkvik/Hornavan, Laidaure och Sitojaure). /170621.
  • Även roddbåten vid  Dievssajávri (Teusajaure) är utlagd av Laponiatjuottjudus.

 Content Editor ‭[1]‬

Länsstyrelsen har ingen sophantering till fjälls. Du ansvarar själv för dina sopor.

 

 Content Editor ‭[3]‬

  • ​Upprustning av vinterleder, nya ledmarkeringskryss.

    Montering av nya hänvisningsskyltar.
  • Upprustning av vindskydd.
  • Fortsatt upprustning av Västra leden på Kebnekaise.
Manualen vänder sig till alla som har behov av att sätta upp vägvisning i fjällen, det vill säga även privata aktörer, skoterklubbar med flera.