Problem med vilda djur?

Ibland kommer de vilda djuren lite väl nära inpå oss. Här kan du läsa om vad du kan göra om du har oönskade djur på tomten eller i huset.
Närbild på huggorm

Ormar

Samtliga ormar i Sverige är fridlysta men om man har en huggorm på tomten får man fånga in och flytta på den. Om det inte finns någon möjlighet att fånga den och någon annan lämplig lösning saknas får man döda ormen. Detta undantag gäller dock endast huggorm.

Vilken sorts orm är det?

Huggormen är brun eller grå och känns igen på det mörka sicksack-bandet längs ryggen. Ibland är den helsvart och då syns inte bandet. Huggormen har också en brunröd kant kring ögats pupill och huvudet är täckta av små plåtar. Den är relativt tjock och stubbsvansad i förhållande till snokarna.

Hasselsnok är den orm som är lättast att förväxla med huggorm. Denna art är gråbrun och har två rader mörka fläckar längs ryggen. Dessa kan helt eller delvis flyta ihop till ett band. Hasselsnoken har tvåfärgade ögon (gult och brunt) och mörka streck på sidan av huvudet genom ögat. Den har stora plåtar på hjässan och är slankare och blankare än huggormen.

Vanlig snok är grå eller svart och har oftast ljusa öronfläckar. Svarta snokar kan dock sakna öronfläckar och liknar då svarta huggormar. Snoken har ett svart öga med en smal gul pupillkant och hjässan är täckt av stora plåtar. Kroppen är slankare och blankare än huggormens och den är ofta tecknad med rader av svarta fläckar längs sidorna.

Kopparödla är ingen orm utan en ödla men eftersom den saknar ben misstas den ofta för orm. Den har en styv, glänsande ljust gråbrun kropp och på undersidan har den små fjäll istället för breda bukplåtar. Tungan är inte heller kluven som hos ormarna. Även kopparödlan är fridlyst.

Hur blir man av med orm på tomten?

Säkraste sättet att göra tomten ormfri är att göra den oattraktiv för ormar. Avlägsna rishögar, sätt finmaskigt när för hål i husgrunder, kontrollera näten för källarventiler, håll gräset kortklippt och se till att komposter och lövhögar inte ligger intill husen.

Huggormen är ett nyttigt djur som håller efter sorkar och möss. Den går aldrig till anfall och biter inte om man inte nästan trampar på den. Om man fångar en huggorm bör man flytta den till ett lämpligt ställe minst ett par kilometer bort. Men att flytta huggormar är inte att rekommendera om du inte är van att handskas med ormar. Dessutom överlever de sällan när man flyttar dem.

Läs mer om ormar:

Huggorm (Naturhistoriska Riksmuseet)

Orm på tomten (Naturvårdsverket)

Hur man skiljer ormarna åt (Stockholms Herpetologiska Förening)

bild på långörad fladdermus

Fladdermöss

I Sverige finns 19 arter fladdermöss och de är alla fridlysta. De behöver håligheter att vistas i på dagarna, övervintra i och föda sina ungar. Helst söker sig djuren till naturliga håligheter i t ex träd men dessa "bostäder" har minskat kraftigt i antal och därför söker sig fladdermössen till bostadshus och andra byggnader. Det är framför allt tillgången på insekter som styr fladdermössens val av bostad.

Fladdermössen kan bland annat bo mellan inner- och yttertak och mellan inner- och ytterväggar. De kan inte gnaga och bygger inga bon utan de utnyttjar bara de hålrum som redan finns. Ibland får man in fladdermöss i bostadsrummet. Det händer särskilt i slutet av juli – början av augusti när ungarna håller på att lära sig flyga. Bästa sättet att få ut den är att öppna fönstren på vid gavel och eventuellt släcka ljuset. Då hittar de oftast ut av sig själva ganska snabbt. Om man hittar en fladdermus som ligger på golvet och inte kan flyga ut själv bör man försöka hjälpa den. Ta på dig en handske och fatta djuret försiktigt runt kroppen. Bär ut den och häng den upp och ner på en trädstam eller en vägg på en skuggig plats. Ge gärna en liggande fladdermus lite vatten på en tesked eller liknande innan den släpps ut igen.

Spillning och dålig lukt

Det är oftast spillningen från fladdermössen som kan orsaka bekymmer. Spillningen består endast av kitinrester från insekter och torkar därför mycket snabbt. I ett normalt ventilerat hus ger fladdermössens spillning inte upphov till någon lukt. Börjar det lukta kan man därför utgå från att det finns brister i husets ventilation. Om det handlar om smuts på fönster och fasad kan man sätt upp ett enkelt "innertak" av tex masonit som förhindrar spillningen att falla ner på fel ställe.

Ljud

Fladdermöss är som regel tysta djur. De ljud som ändå kan uppstå är kontaktläten mellan honorna och deras ungar. När ungarna är flygfärdiga upphör som regel ljuden. Problem med ljud från fladdermöss är svåra att lösa och man kan inte åtgärda problemet förrän ungarna är flygfärdiga. Man kan försöka med att isolera med ljudisolerande material. För att förhindra att fladdermössen kommer tillbaka året därpå måste man se till att de inte kan komma in i mellanväggen igen. För att göra det krävs dispens från länsstyrelsen.

Hur gör man för att få bort fladdermöss ur huset? 

Att få bort fladdermöss är en mycket svår uppgift. Enda sättet att bli av med dem är att utestänga dem. Det innebär att man måste täppa till alla hål som är större än 10 mm i hela huset. Om man vill genomföra en sådan åtgärd bör man först kontakta en expert. För att vidta några som helst åtgärder för att försöka utestänga fladdermöss från hus krävs först dispens från länsstyrelsen och eventuella åtgärder får endast sättas in under perioden 15 augusti-15 september. Under yngelperioden och övervintringsperioden får inga åtgärder genomföras eftersom fladdermössen då kan bli instängda och svälta ihjäl. Detta leder till att döda fladdermöss blir kvar i huset vilket ger avsevärda luktproblem.

Läs mer om fladdermöss:

Naturhistoriska Riksmuseet

Naturvårdsverkets webbplats om fladdermöss

Grävling

Grävlingen kan ställa till problem för husägare genom att den gräver gryt eller skapar latrin under huset. Man bör därför se upp om grävlingen börjar boa in sig under en husgrund på tomten. Ingången bör sättas igen och husgrunden tätas. Detta måste dock ske nattetid när den nattaktiva grävlingen är ute. Om det inte hjälper att sätta igen boet kan skyddsjakt tillämpas. Skyddsjakt kan tillåtas hela året om det är på öar, gård eller i trädgård (jaktförordningen bilaga 4, punkt 2). Vid skyddsjakt fångas grävlingen vanligen i en fälla och bör sedan avlivas på plats efter fångsten. Kontakta jaktorganisationen på orten om du behöver hjälp.

Naturvårdsverkets råd om grävling

foto på större hackspett

Hackspett

Det händer att hackspettar hackar på trähus och trästolpar och det kan orsaka stora skador. Det är som tur är inte särskilt vanligt. Oftast orsakas skadorna av större hackspett eller spillkråka. De skador som hackspettarna vållar beror inte på trummandet utan det långsammare oregelbundna hackandet som hackspetten använder när den söker mat och tar upp bohål.

Det finns några åtgärder som man kan försöka med för att bli av med problemet.

Attrapper

Sätt upp en eller flera hackspettsattrapper. Det utlöser hackspettarnas revirbeteende. Om hackspetten upptäcker att reviret redan är upptaget drar den sig undan. Attrapperna kan man göra själv av plåt eller trä. Klipp eller såga ut en siluett av en hackspett och måla den i de färger som den angripande hackspetten har. Sätt upp attrappen rätt högt på husknuten så att den syns från två av väggsidorna.

Olika typer av rovfågelattrapper kan prövas för att skrämma bort hackspettarna. Även dessa attrapper kan man göra själv, men siluetterna måste vara karaktäristiska. Färgen bör vara mörkgrå eller mörkbrun ovanpå och undertill delvis strimmig eller bandad. Attrappen bör hängas upp så att dess färger kontrasterar mot bakgrunden.

En uggleattrapp kan tillverkas på samma sätt. Den bör föreställa en ugglesiluett med stort huvud och stora ögon. Uggleögonen är viktiga och bör målas gula eller orangeröda med en ljus prick i ögats övre del. Uggleattrappen spikas lämpligen upp under takskägget.

Rörliga föremål

Vimplar, ballonger, plastpåsar, CD-skivor eller liknande kan hängas upp i snören vid skadestället. Kombinationen av något som rör sig i vinden och samtidigt låter är bra.

Övrigt

Starholkar eller pärluggleholkar kan sättas upp i husets närhet och förhoppningsvis fungera som alternativa övernattningshål.

Med hjälp av finmaskigt kycklingnät (maskvidd max 20 mm) kan man hindra fåglarna att nå ytterpanelen. Nätet ska spännas upp parallellt med panelen på ca 10 cm avstånd och täcka hela den vägg där ett angrepp börjat.

Om det inte fungerar att skrämma bort hackspetten kan man ansöka om skyddsjakt hos länsstyrelsen.

Hackspettskador på hus