Norra Hornslandet

Dött liggande träd i Norra Hornlandets naturreservat. Foto: Martina Kluge.

Norra Hornslandet har en säregen och vacker natur med uråldriga, knotiga tallar som reser sig vid Bottenhavets strand. I naturreservatet har de åldrats i över 400 år i den magra, storblockiga terrängen. Här finns också Sveriges äldsta tall, den är drygt 750 år!  Stora delar av Hornslandets skogar eldhärjades år 1888 och spår av minst tre skogsbränder har påträffats i detta område.

I naturreservatets övriga områden växlar naturen mellan storblockiga kullar, klapperstensfält, fuktiga svackor och sumpartade lövkärr. Klapperstensfält består av stenar som slipats mjuka av hav och sten när strandlinjen tidigare låg där. I de fuktiga svackorna domineras skogen av aspar och björkar i olika grovlekar, både levande och döda. I dessa bördiga delar växer bl.a. blåsippa, olvon och ormbär.

Naturreservatet har även inslag av kulturmiljöer. Längs den markerade stigen genom reservatet finns kultur- och fornlämningar i form av kolarkojor, spisrösen och kolbottnar.

Fakta

Läge: 3,5 km norr om Arnöviken på Hornslandet
Storlek: 109 ha
Bildat: 1996 (domänreservat sedan 1989), nytt beslut 2014
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog och myr


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Norra Hornslandet

Get Microsoft Silverlight