Gröntjärn

Personer som fikar vid ett trädäck vid Gröntjärn

Gröntjärns naturreservat besöks främst för sina geologiska värden och sina märkliga hydrologiska förhållanden. Nivån på det turkosgröna vattnet i tjärnen varierar naturligt med mer än 13 meter! Mosippa och getväppling är några arter som trivs på de torra markerna i området.

> Läs mer

Fakta

Läge: Ca 2 mil norr om Ljusdal
Kommun: Ljusdals och Hudiksvalls kommun
Storlek: 154 ha
Bildat: 1978
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog och vatten
Service: Tillgänglig parkeringsplats hårdgjord slät yta, informationsskylt, vindskydd, rastplatser varav en tillgänglig, eldplatser varav en tillgänglig, stigar (3,5 km), torrtoalett och sopställ.

Så hittar du hit:
Från Hudiksvall: Ta väg 84 till Delsbo där du svänger av norrut på väg 305, mot Hassela. Följ sedan skyltningen.
Från Ljusdal: Tag Bjuråkersvägen (väg 727) och sväng sedan av norrut på Svartsjövägen. Följ sedan skyltningen.


Zoombar karta över Gröntjärn

Get Microsoft Silverlight