[{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}] Prop3=19,11 [InternetShortcut] IDList= URL=https://www.lansstyrelsen.se/download/18.11a2cbf716d6c8f9f741386d/1571390770840/Bilaga%20B%20-%20st%C3%B6d%20i%20arbetet%20med%20friluftslivsm%C3%A5len(11765754).pdf