07 dec 2020 klocka 13.00 - 14.00

Rättsfall i urval ifrån det gångna året

Välkommen till en genomgång av domar som berör alkohollagen och den nya lagen om tobak och liknande produkter.

Länsstyrelserna i Västra Götaland och i Jönköping bjuder in till en timmes digital genomgång av ett urval av de domar som kommit det senaste året, som berör alkohollagen och den nya lagen om tobak och liknande produkter.

Vi kommer att fokusera på sådana domar som bidrar med tydliga principer för tolkning eller där domstolen rett ut frågor som tidigare varit oklara. I första hand kommer domar från kammarrätterna att presenteras, men även underrättsavgörande av särskilt intresse kan finnas med.

Målgrupp

Du som är kommunal handläggare, oberoende av i vilket län du jobbar i.

För mer information kontakta

Pierre Melkersson, Västra Götaland, pierre.melkersson@lansstyrelsen.se

Fredrik Holst, Jönköping, fredrik.holst@lansstyrelsen.se

Vi kommer att skicka ut en länk till mötet efter att anmälningstiden har löpt ut.

VAR: Samma presentation ges vid två olika tillfällen via Skype, du behöver alltså bara anmäla dig till ett tillfälle om du är intresserad av att lyssna på genomgången.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt