12 okt 2021 klocka 13.00 - 15.00

Grundutbildning i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Var femte person har någon form av funktionsnedsättning och många begränsas från delaktighet i samhället på grund av olika former av hinder i samhället.

Ansvaret för att förebygga, identifiera och åtgärda dessa ligger till stor del på myndigheter, regioner och kommuner. De är också skyldiga att arbeta utifrån FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige tillträtt.

Genom utbildningen kommer du få kunskap i konventionen och hur den kan omsättas i din verksamhet. Det skapar in sin tur möjligheter för din verksamhet att bidra i arbetet för förbättrade levnadsvillkor och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Utbildningen innehåller fyra olika moment:

  • Funktionshinderspolitiken i Sverige
  • Mänskliga rättigheter
  • FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Att genomföra konventionen i din verksamhet

Utbildningen kommer att genomföras via Skype och riktar sig till alla som arbetar i kommun eller region i Västra Götalands län och erbjuds vid fyra tillfällen under 2021:

8:e april 9-11länk till annan webbplats

9:e juni 9-11länk till annan webbplats

12:e oktober 13-15

16:e december 9-11länk till annan webbplats

VAR: Genomförs digitalt via Skype

KOSTNAD: Anmälan är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt

Erik Lindqvist
Utvecklare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
erik.o.lindqvist@lansstyrelsen.se
010 - 22 44 513

Linnéa Björk
Utvecklare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
linnea.bjork@lansstyrelsen.se
010 - 22 44 340

Kontakt