12 nov 2019 klocka 08.30 - 16.30

Grundläggande utbildning i CBRNE-farliga ämnen

Välkommen till en first-responder-utbildning om CBRNE-farliga ämnen. Utbildningen vänder sig till all personal inom blåljusmyndigheterna i länet.

Utbildningsdagen genomförs i samverkan mellan kommunal räddningstjänst, ambulanssjukvården och polismyndigheten Polisregion Väst.

Dagen finansieras genom ett krisberedskapsprojekt som syftar till att stärka vår förmåga att hantera händelser med CBRNE-farliga ämnen.

Länsstyrelsen är sammanhållande för projektet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till all personal inom blåljusmyndigheterna i länet; kommunal räddningstjänst, ambulanssjukvård och polis.

Syfte

Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten hos den enskilde brandmannen, polismannen och ambulansföraren vid händelser med CBRNE-farliga ämnen.

Syftet är också att öka den egna säkerheten samt minska konsekvenserna vid händelser med CBRNE-farliga ämnen.

Klädsel

Uniform eller motsvarande för inre tjänst.

Kontakt

Om du har frågor, hör gärna av dig till Lars Holmdahl på lars.holmdahl@polisen.se eller Jonas Åsberg på jonas.asberg@vgregion.se.

VAR: Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2B i Göteborg. Lokal: Hörsalen.

KOSTNAD: Kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 okt 2019

Anmäl dig

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt