Havsbaserad vindkraft

Vi står inför en genomgripande omställning till fossilfri energiförsörjning. Därför behöver vi havsbaserad vindkraft längs vår kust.

KALENDER

 • 27 sep 2023 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Inställd - Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck - för dig som arbetar... Varmt välkommen till en utbildning som arrangeras av länsstyrelserna i samarbete med Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med tidiga i...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 27 sep 2023 Klocka som ikon 14.00 - 18.00
  Restaurering av betesmark Återskapa din betesmark! Kom på en fältkurs om restaurering av betesmarker. Vi besöker en mark i Karlsberg, Larv, som är aktuell för restaurering. Tillsammans märker vi ut träd och buskar, och diskute...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 28 sep 2023 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Inställd - Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck - för dig som arbetar... Varmt välkommen till en utbildning som arrangeras av länsstyrelserna i samarbete med Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med samhälls...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 28 sep 2023 Klocka som ikon 09.30 - 11.45
  Nätverksträff inom detaljplanering Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder in till nätverksträff inom detaljplanering. Här kan du få information, rådgivning och kunskapsutbyte med både Länsstyrelsen, andra myndigheter och kollegor ...

  Anmälningsdatum är passerat

Två kor i solljus på äng. Foto: Hillevi Upmanis

Natur och landsbygd

Hantering av torka inom lantbruk och djurhållning

Information med anledning av torkan under juni: undantag för att skörda träda och skyddszoner samt råd till hästägare vid foderbrist och foderimport.

Djur

Afrikansk svinpest i Sverige

Afrikansk svinpest har påvisats i ett dött vildsvin i Fagersta kommun. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människor.

Samhälle

Skärpt läge

Uppbyggnaden av totalförsvaret är ett återkommande ämne i samhällsdebatten. I podden Skärpt läge får du veta mer om den civila delen av totalförsvaret där Länsstyrelsen är ytterst ansvarig.

NYHETER

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss