Sökresultat

 1. Invasiva främmande arter

  Djur / Invasiva främmande arter

  Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors

  Senast ändrad: 2021-02-08

 2. Sprid inte främmande arter broschyr.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Västra Götaland / Om oss / Nyheter och press / Undvik att sprida främmande arter i våra sjöar / Sprid inte främmande arter broschyr.pdf

  med sjöfartens barlastvatten och ge- nom utsättningar av främmande växter och djur, eller som fripassagerare på exempelvis båtskrov. Invasiva främmande arter kan ställa till med stora problem genom att exempelvis

  Senast ändrad: 2020-06-04

 3. Skolbarn fortsätter leta främmande arter

  Om oss / Nyheter och press / Skolbarn fortsätter leta främmande arter

  om havet, marin forskning och om problemet med invasiva främmande arter. Lärare och elever får träffa forskare som studerar främmande arter i havet. Dessutom gör de egna fältundersökningar och ger

  Senast ändrad: 2020-06-02

 4. Elever hjälper forskare leta efter invasiva arter

  Om oss / Nyheter och press / Elever hjälper forskare leta efter invasiva arter

  Klängmaneter, blåskrabbor och ludna spökräkor. De främmande, invasiva, arterna längs vår kust blir allt fler. Men hur stor är deras utbredning

  Senast ändrad: 2019-09-17

 5. Undvik att sprida främmande arter i våra sjöar

  Om oss / Nyheter och press / Undvik att sprida främmande arter i våra sjöar

  är de som har störst negativ påverkan. - Invasiva främmande arter bedöms vara ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden på global nivå, fortsätter Sara Peilot. I framtiden, med ett varmare klimat, kommer

  Senast ändrad: 2020-06-24

 6. parkslide.pdfPDF

  Länsstyrelsen / parkslide.pdf

  mailto:vastragotaland%40lansstyrelsen.se?subject= https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat.html http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/ http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva

  Senast ändrad: 2019-11-11

 7. lonabidrag-omgang-1-2020.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Västra Götaland / Om oss / Nyheter och press / Det våras för lokal naturvård i länet / lonabidrag-omgang-1-2020.pdf

  Gustafsson Park- och natur 031 - 365 58 02 315 000 315 000 Lerum Invasiva främmande arter Bland annat inventera, informera om och bekämpa invasiva främmande arter. Johanna Ek Wahlqvist Strategisk planering

  Senast ändrad: 2020-04-15

 8. breviks-kile-toftenas-se0520037.pdfPDF

  Länsstyrelsen / breviks-kile-toftenas-se0520037.pdf

  med liten eller ingen förekomst av träd eller buskar. Igenväxningsvegetation, vedartad eller örtartad, ska inte förekomma mer än i begränsad omfattning. För naturtypen främmande eller invasiva arter ska

  Senast ändrad: 2019-06-20

 9. Vilda pollinatörer

  Djur / Hotade arter / Vilda pollinatörer

  på natten (Natursidan) Invasiva främmande arter Invasiva främmande arter Arbetet med att bekämpa invasiva arter är en viktig del i bevarandet av våra vilda pollinatörer. Invasiva främmande arter

  Senast ändrad: 2021-02-16

 10. asebo-se0530124.pdfPDF

  Länsstyrelsen / asebo-se0530124.pdf

  förekomma/dominera i botten-, fält- eller buskskiktet. För naturtypen främmande och/eller invasiva arter ska inte finnas i området. Det ska finnas allmän-riklig förekomst av typiska arter av lavar och mossor

  Senast ändrad: 2018-06-14