Sökresultat

 1. Gallhålan

  Besök och upptäck / Naturreservat / Gallhålan

  Gallhålan ligger strax nordväst om Landvetter tätort, på östsluttningen av Tahultsdrumlinen. Den tvärar brant ned mot sjön Agntjärn, i öster. Namnet Gallhålan (Galla-hula) går tillbaka

  Senast ändrad: 2018-08-22

 2. Gallhålan

  Besök och upptäck / Naturreservat / Gallhålan

  Gallhålan ligger strax nordväst om Landvetter tätort, på östsluttningen av Tahultsdrumlinen. Den tvärar brant ned mot sjön Agntjärn, i öster. Namnet Gallhålan (Galla-hula) går tillbaka

  Senast ändrad: 2018-11-01

 3. Härryda.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Västra Götaland / Privat / Djur och natur / Så mår miljön / Härryda.pdf

  Fältskikt Ristyp. Fauna och flora På en äldre låga påträffades mossan Nowellia curvifolia och på ek växte laven Lecanactis abietina. Skydd Beståndet ingår delvis i det interimistiska reservatet för Gallhålan

  Senast ändrad: 2018-07-17