Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stödmaterial om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Annan
Framsida på skriften.

Det här stödmaterialet har fokus på killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Materialet är till för dig som är vuxen och som på något sätt möter unga, exempelvis i ditt yrke, som ungdomsledare inom idrottsrörelsen eller i andra delar av civilsamhället. Även du som är förälder till en ung person kan ha stor nytta av att få kunskap om våld i ungas partnerrelationer. I slutändan handlar det om alla barns hälsa och välmående. Stödmaterialet kan förhoppningsvis inspirera, ge dig verktyg och i vissa fall mod att lyfta en fråga som är angelägen för de unga som du möter. Syftet med materialet är att öppna upp för samtal om och förebygga killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

Stödmaterialet är framtaget av länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och Ungarelationer.se.

Kontakt