Plan för skogsbrandsbevakning med flyg i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 452-6842-2020

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 18

Publikationstyp: Annan

Bevakningssäsongen 2020

Planen ska fungera som ett praktiskt stöd för aktörer inom Västra Götalands län som hanterar frågor gällande skogsbrandsbevakning med flygplan.

Kontakt