Naturbaserade lösningar mot översvämning

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 24

Publikationstyp: Broschyr/folder

En handbok. Broschyren är en kortversion av rapporten Naturanpassade åtgärder mot översvämning – Ett verktyg för klimatanpassning (2018:13).

Hur man på ett naturanpassat sätt kan hålla kvar vatten i landskapet så att risken för översvämning nedströms minskar. Organisation, planering, underlag och exempel på åtgärder.

Kontakt