TIA

Om publikationen

Publiceringsår: 2021

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Länsstyrelsens arbete med tidiga insatser – fokus på migration och integration

Nyhetsbrevet innehåller information som berör arbetet med tidiga insatser för asylsökande i Västra Götalands län. Tidiga insatser omfattar kunskaper i svenska, samhälls- & arbetsmarknadsinformation samt hälsofrämjande insatser. Utskicket riktar sig till anordnare av tidiga insatser och andra parter som möter målgruppen.

Tipsa gärna andra som du vet att möter målgruppen asylsökande i länet.

Kontakt