Social hållbarhet

Om publikationen

Publiceringsår: 2018

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Nu finns ett nyhetsbrev för alla som vill hålla sig informerade om hur Länsstyrelsen arbetar för social hållbarhet i länet. Nyhetsbrevet innehåller information om event och konferenser, utlysningar av medel, samt nyheter kopplade till integration, folkhälsa och rättighetsfrågor. 

Nyhetsbrevet kommer ut kvartalsvis.

Kontakt

Monika Lund

Administratör