Mäns våld mot kvinnor

Om publikationen

Publiceringsår: 2021

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Mönster i orange.

Detta nyhetsbrev är för dig som vill ta del av aktuell information inom ramen för Länsstyrelsens uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Nyhetsbrevet innehåller information om konferenser och event, aktuella rapporter och publikationer, samt nyheter kopplade till området mäns våld mot kvinnor.

Kontakt