Ekobladet 1 2020

Om publikationen

Publiceringsår: 2020

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Foto: Martin Fransson

Foto: Martin Fransson

Nyhetsbrev om ekologisk odling. I detta nummer skriver vi bland annat om utfodring till dikor och inbjudningar till fältvandringar om ekologiskt lantbruk.

Kontakt