Åtgärdsprogram för hotade arter

Om publikationen

Publiceringsår: 2019

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Sandödla. Foto: Lars Sjögren

Ungefär tio procent av Sveriges djur, växter och svampar är hotade. Det innebär att över 2 000 arter riskerar att försvinna. I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer om vårt arbete med åtgärdsprogram för hotade arter.

Kontakt