Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet

Om publikationen

Löpnummer:
2021:10
Diarienummer:
25569-2021
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
208
Publikationstyp:
Strategi
Framsida på rapporten.

Handlingsplan för landsbygdsstöden 2014–2020 samt för förlängningsåren 2021–2022

Länsstyrelsen Västra Götaland
Uppdaterad inför 2021 (2021-05-21)

Den regionala handlingsplanen är ett styrdokument som beskriver hur Länsstyrelsen i Västra Götaland ska arbeta i handläggning och beslut av stöden.

Kontakt