Plan för skogsbrandsbevakning med flyg i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2021:09
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag

Bevakningssäsongen 2021

Planen ska fungera som ett praktiskt stöd för aktörer inom Västra Götalands län som hanterar frågor gällande skogsbrandsbevakning med flygplan.

Syftet är också att planen på ett övergripande sätt ska beskriva för allmänhet och samverkande aktörer hur Länsstyrelsen planerar sitt arbete med skogsbrandsbevakning.

Kontakt