Plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning 2021–2023

Om publikationen

Löpnummer: 2021:03

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: ISSN 1403-168X

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 8

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport 2021:03

Med utgångspunkt från de länsstyrelsegemensamma arbetsformer har Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit fram denna tillsynsvägledningsplan för åren 2021-2023.

Avsikten är att den rådgivning och vägledning som förekommit tidigare ska utvecklas och struktureras för att uppfylla statsmakternas krav på tillsynsvägledning och möta kommunernas behov och önskemål.

Kontakt