Plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning 2021–2023

Om publikationen

Löpnummer:
2021:03
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1403-168X
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport 2021:03

Med utgångspunkt från de länsstyrelsegemensamma arbetsformer har Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit fram denna tillsynsvägledningsplan för åren 2021-2023.

Avsikten är att den rådgivning och vägledning som förekommit tidigare ska utvecklas och struktureras för att uppfylla statsmakternas krav på tillsynsvägledning och möta kommunernas behov och önskemål.

Kontakt