Nyttan med kulturmiljö

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
439- 6689-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89211-15-5
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport
Rapportens framsida

Skriften har tagits fram av Sveriges 21 länsstyrelser för att visa exempel på landets kulturmiljöer och det arbete som länsstyrelserna gör för att främja kulturarvet.

Den riktar sig till alla som är intresserade av vårt kulturarv.

Kontakt