Näringsbelastningen i Bohuskustens grunda vikar

Om publikationen

Löpnummer:
2021:08
Diarienummer:
537-22899-2021-1
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1403-168X
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport
Framsida Näringsbelastningen i Bohuskustens grunda vikar.

Utvärderingen visar att för att få en korrekt bild av vattnets status behöver man komplettera befintlig provtagning med mätstationer i grundare områden. 

Kontakt