Lodning och djupkartor för sjöar i Västra Götalands län 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:12
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1403-168X
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport lodning och djupkartor.

Rapporten innehåller djupkartor för 17 sjöar i Västra Götaland.

Kontakt

Steffi Gottschalk

Vattenförvaltningshandläggare