Länsstyrelsens omvärldsanalys 2021

Om publikationen

Löpnummer:
2021:11
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
83
Publikationstyp:
Rapport
Framsida på rapporten.

Omvärldsanalys med trender, analyser och bedömningar av tillståndet i Västra Götalands län i syfte att utgöra underlag förmyndighetens verksamhetsplanering

Kontakt