Klimatrelaterade risker i översiktsplanering - metodstöd

Om publikationen

Löpnummer:
2021:02
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är ett metodstöd för kommuner som ska integrera sin syn på klimatrelaterade risker i översiktsplanen.

Stödet ger praktiska råd. Vilka underlag kan vara användbara i arbetet för att öka kunskapen och medvetenheten om klimatrelaterade risker? Hur kan det praktiska arbetet med att förankra klimatanpassningsaspekter i de interna processerna utformas, innan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige?

Metodstödet är framtaget av Länsstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län tillsammans med SMHI och MSB.

Kontakt