Klimatrelaterade risker i översiktsplanering - metodstöd

Om publikationen

Löpnummer: 2021:02

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är ett metodstöd för kommuner som ska integrera sin syn på klimatrelaterade risker i översiktsplanen.

Stödet ger praktiska råd. Vilka underlag kan vara användbara i arbetet för att öka kunskapen och medvetenheten om klimatrelaterade risker? Hur kan det praktiska arbetet med att förankra klimatanpassningsaspekter i de interna processerna utformas, innan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige?

Metodstödet är framtaget av Länsstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län tillsammans med SMHI och MSB.

Kontakt