Inventering av vattenanknutna kulturmiljöer

Om publikationen

Löpnummer:
2021:16
Diarienummer:
436-32979-2019
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport
Publikationens framsida

Rolfsåns avrinningsområde

Dokumentation och kulturhistorisk värdering av cirka 50 vattenanknutna kulturmiljöer inom Rolfsåns avrinningsområde i Västra Götalands län.

Kontakt