Handlingsplan klimatanpassning 2021–2024

Om publikationen

Löpnummer: 2021:01

Diarienummer: 424-5600-2020

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 100

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning. Gäller för åren 2021–2024.

Kontakt