Vattenlevande evertebrater i Torsviken

Om publikationen

Löpnummer:
2020:23
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport

En sammanställning av data 2013–2018.

Rapporten redovisar de inventeringar av vattenlevande evertebrater (ryggradslösa djur) som under perioden 2013–2018 utförts årligen i Natura 2000 området Torsviken, Göteborgs kommun.

Kontakt