Vattenlevande evertebrater i Torsviken

Om publikationen

Löpnummer: 2020:23

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

En sammanställning av data 2013–2018.

Rapporten redovisar de inventeringar av vattenlevande evertebrater (ryggradslösa djur) som under perioden 2013–2018 utförts årligen i Natura 2000 området Torsviken, Göteborgs kommun.

Kontakt